Ikkuna- ja taustaprojisointi

Ikkunaprojisointi
Ikkunaprojisointisovelluksessa ikkunapintaan tai aivan ikkunan eteen kiinnitetään projisointipinta johon kuva projisoidaan yleensä taustaprojisointina eli projisointipinnan takaa. Ikkunaan on mahdollista toteuttaa myös interaktiivinen kosketuspinta. Ikkunapinta saadaan myös soimaan, käyttäen ikkunalasia kaiuttimena.

Interaktiivinen elävää kuvaa toistava soiva ikkuna erotuu joukosta.